Thứ 4 21/06/2017 11:48 AM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi đến khám và điều trị tại bệnh viện phổi trung ương từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2016

Mục tiêu cụ thể

  1. Mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi đến khám và điều trị tại Bệnh viện phổi Trung ương từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2016.
  2. Đối chiếu thay đổi về chức năng hô hấp và trên phim X-quang chụp phổi theo ILO - 2000 với đặc điểm lâm sàng, thâm niên nghề nghiệp

Người hướng dẫn: PGS.TS. Khương Văn Duy (khvanduy@yahoo.com.vn)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội