Thứ 6 26/10/2018 10:10 AM
Đăng bởi: Bộ môn Dân số

CÁC XU HƯỚNG, NHỮNG KHÁC BIỆT VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC SINH Ở VIỆT NAM: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2014

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH:

1.  Mức sinh giảm và đang được duy trì ổn định gần ở mức sinh thay thế trong hơn một thập kỷ qua 

2.  Có sự  khác biệt  đáng kể về mức sinh giữa các vùng miền và nhóm dân tộc 

3.  Mức sinh của nhóm phụ nữ các dân tộc thiểu số ở tuổi vị thành niên vẫn còn cao 

4. Yếu tố tác động ban đầu tới mức sinh là kết hôn, quá trình đô thị hóa và tâm lý ưa thích con trai 

Chi tiết xem tại đây.

Nguồn: https://vietnam.unfpa.org

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội