Thứ 6 30/06/2017 5:12 PM
Đăng bởi: Administrator

Hướng dẫn sinh viên viết bài báo khoa học

Bộ môn TKTHYH sẽ hướng dẫn các sinh viên/học viên có mong tham gia nghiên cứu, phân tích số liệu, viết và đăng tải bài báo khoa học.

Chủ đề nghiên cứu liên quan đến stress học đường tại tỉnh Hà Nam.

Sinh viên/học viên có mong muốn tham gia đăng ký tại đây.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ môn TKTHYH

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội