Thứ 4 21/06/2017 11:44 AM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Kiến thức thực hành về phản ứng sau tiêm chủng của cán bộ Y tế tại một số xã phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Mục tiêu cụ thể

1. Mô tả kiến thức về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của CBYT tại 8 xã/phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016

2. Mô tả thực hành tư vấn về phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của CBYT tại 8 xã/phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Người hướng dẫn: TS.Lê Thị Thanh Xuân (lethithanhxuan@hmu.edu.vn)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội