Thứ 6 30/06/2017 5:14 PM
Đăng bởi: Administrator

Nghiên cứu nhu cầu và khả năng áp dụng của sinh viên đối với việc học môn TKYH cơ bản bằng phương pháp Elearning

Bộ môn Thống kê Tin học Y học trân trọng mời các em sinh viên tham gia vào đợt khảo sát bằng cách trả lời các câu hỏi theo đường link sau đây.

https://enketo.ona.io/x/#Y9BE

Trân trọng cảm ơn!

Bộ môn Thống kê Tin học Y học 

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

 

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội