Thứ 7 27/12/2014 3:49 PM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Nghiên cứu sức khoẻ tâm thần học sinh bằng thang SDQ tại hai trường trung học phổ thông ngoài công lập tại Hà nội

Tên đề tài: Nghiên cứu sức khoẻ tâm thần học sinh bằng thang SDQ tại hai trường trung học phổ thông công lập tại Hà nội

Tác giả: Lê Thu Phương, cao học 21 Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà nội

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Chu Văn Thăng, Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Viện ĐT YHDP và YTCC (email: chuvanthang15@yahoo.com.vn)

2. PGS.TS. Nguyễn Kim Việt, Viện Sức khoẻ tâm thần

Mục tiêu

1. mô tả thực trạng sức khoẻ tâm thần (SKTT) học sinh bằng thang SDQ tại hai trường THPT công lập Hà nội năm học 2013-2014

2.Xác định một số yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ tâm thần học sinh hai trường THPT công lập Hà nội năm học 2013-14

Kết quả chính:

Tỷ lệ học sinh có vấn đề SKTT chung là 6,1%,; 3,2% có vấn đề về cảm xúc; 3,8% có vấn đề về hành vi; 2,4% có vấn đề về sự hiếu động; 9,7% có vấn đề về quan hệ đồng đẳng và 6,7% có vấn đề về quan hệ xã hội.

Tỷ lệ học sinh nam có vấn đề SKTT cao hơn học sinh nữ (8% so với 4,5%_

Yếu tố liên quan tới vấn đề SKTT là nghề nghiệp của mẹ. Học sinh có mẹ làm nghề tự do thì có vấn đề SKTT cao hơn mẹ là CNVC (7,9% so với 2,4%, p<0,05).

Chi tiết luận văn xin tham khảo tại thư viện Viện Đào tạo YHDP và YTCC, tầng 1 nhà A7, Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y hà nội

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội