Thứ 4 21/06/2017 11:51 AM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố Hà Nội năm 2015

Mục tiêu cụ thể:

1. Mô tả thực trạng tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố Hà Nội năm 2015.

2. Phân tích hệ thống ghi nhận tử vong do tai nạn lao động tại thành phố Hà Nội năm 2015.

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Trần Ngoan (Email: letranngoan@yahoo.com)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội