Thứ 4 21/06/2017 11:52 AM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2014

Mục tiêu cụ thể:

  1. Mô tả thực trạng, phân bố tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2014
  2. Phân tích hệ thống ghi nhận tử vong do tai nạn lao động tại tỉnh Lạng Sơn

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Trần Ngoan (Email: letranngoan@yahoo.com)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội