Thứ 7 15/11/2014 7:57 AM
Đăng bởi: tran tuan anh

Nhóm Đánh giá công nghệ Y tế Việt Nam (HTA-VN)

Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng bằng chứng khoa học trong việc ra quyết định trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, một nhóm các nhà nghiên cứu từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức phát triển đã cùng nhau thành lập Nhóm Đánh giá công nghệ y tế Việt Nam (HTA-VN).

Tầm nhìn

Tầm nhìn của HTA-VN là trở thành một mạng lưới chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam và khu vực.

Sứ mạng

Sứ mạng của HTA-VN là thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng lĩnh vực Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam để hướng tới việc sử dụng bằng chứng khoa học trong quá trình ra quyết định, nhất là liên quan tới các chính sách và can thiệp chi phí hiệu quả y tế.

Mục tiêu

Các mục tiêu của HTA-VN là:

  • Xây dựng và phát triển các lĩnh vực trong Đánh giá công nghệ Y tế như học thuật, các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất, nhà cung cấp, bên tiêu thụ, bệnh nhân và các bên liên quan trong hệ thống Y tế Việt Nam.
  • Hỗ trợ phát triển và trao đổi các lĩnh vực như thông tin, phương pháp, chuyên môn và ý tưởng.
  • Nâng cao tính ứng dụng của Đánh giá công nghệ Y tế trong ra quyết định dựa trên bằng chứng khoa học.
  • Phát triển mạng lưới các viện nghiên cứu, tổ chức phát triển tại Việt Nam và quốc tế nhằm quảng bá Đánh giá công nghệ Y tế ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

Các lĩnh vực hoạt động

Nhóm HTA-VN xác định công nghệ y tế bao gồm: thuốc, vắc xin, trang thiết bị và quy trình y tế phục vụ cho phòng ngừa, khám, điều trị và phục hồi chức năng. Đánh giá công nghệ Y tế bao hàm tính Kinh tế, tính Lâm Sàng, tính Nhân văn và các tình trạng của công nghệ y tế.

Kế hoạch

Kế hoạch của HTA-VN trong năm 2013 như sau:

  • Tìm kiếm và xem xét các lĩnh vực như thông tin, tài liệu, cơ hội đào tạo và tài trợ (tháng 4, 5)
  • Trao đổi thông tin, tài liệu, cơ hội đào tạo và tài trợ giữa các thành viên trong nhóm (tháng 4, 5)
  • Tổ chức cuộc gặp mặt nhằm thảo luận và lên kế hoạch cho các hoạt động của Nhóm trong năm 2013 và thời gian tương lai (tháng 6)
  • Triển khai các nghiên cứu và hoạt động đào tạo (tháng 7 đến tháng 12)
  • Hội thảo giữa các bên liên quan nhằm thúc đẩy việc chia sẻ các kết quả nghiên cứu tại Việt nam và chuẩn bị kế hoạch cho thời gian sắp tới (tháng 12)

Thông tin liên hệ                

Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Y tế

Trường Đại học Y Hà Nội

Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (+84) 4 62917966

Email: chsr@hmu.edu.vn or hoangvanminh@hmu.edu.vn

Website: http://chsr.org.vn/

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội