Thứ 4 21/06/2017 11:50 AM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Nhu cầu sử dụng và một số điều kiện đáp ứng dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà của Bệnh viện Mắt trung ương năm 2016

Mục tiêu cụ thể:

1.Đánh giá nhu cầu khám chữa, chăm sóc một số bệnh mắt tại nhà của người bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2016

2. Mô tả một số điều kiện đáp ứng dịch vụ khám chữa, chăm sóc một số bệnh mắt tại nhà của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2016

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Như Nguyên (Email: trannhunguyen11@gmail.com)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội