Thứ 4 04/02/2015 9:11 PM
Đăng bởi: tran tuan anh

Tạp chí Global Public Health: Số báo đặc biệt: Nghiên cứu hệ thống y tế Việt Nam: Cung cấp bằng chứng hoạch định chính sách

Tạp chí khoa học Y tế công cộng toàn cầu (Global Public Health)

Tập 10, Phụ chương 1, Tháng 2/2015

Số đặc biệt: Nghiên cứu hệ thống y tế: Cung cấp bằng chứng hoạch định chính sách

Biên tập số đặc biệt: Hoàng Văn Minh, Lê Minh Giang, Cheryl Cashin, và Nguyễn Đức Hinh.

 

Hệ thống y tế Việt Nam tiếp tục có những tiến bộ lớn nâng cao năng lực và hoạt động chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được nhiều thành công, hệ thống y tế của Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức, số báo này tóm tắt 11 bài báo nghiên cứu hệ thống y tế từ các khía cạnh tiếp cận khác nhau với mục tiêu cung cấp các bằng chứng khoa học cho việc hoạch định  chính sách y tế tại Việt Nam. Nghiên cứu hệ thống y tế cuối cùng vẫn là quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe người dân và cộng đồng bằng cách tăng cường hiệu suất và hiệu quả hệ thống y tế vốn xem là một phần không thể thiếu của quá trình phát triển kinh tế xã hội tổng thể với sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau. Chúng tôi hi vọng những kết quả từ loạt bài báo khoa học này sẽ cung cấp thông tin sâu rộng về tầm quan trọng của việc tiếp tục cải tiến và củng cố hệ thống y tế ở Việt Nam và có thể được xem như là một nguồn tài liệu đáng tin cậy và có giá trị nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, quản lý và ra quyết định chính sách.

Website: http://www.tandfonline.com/toc/rgph20/10/sup1#.VNCENp2sXIs

 

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội