Thứ 7 07/10/2017 5:14 PM
Đăng bởi: Bộ môn Tổ chức quản lý y tế

SINH HOẠT KHOA HỌC THƯỜNG KỲ CỦA BỘ MÔN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ Y TẾ

Ngày 05/10/2017, Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế - Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có các cán bộ Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế và thực tập sinh Evan Malczyk, đang học chuyên ngành quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế công cộng Renne – Pháp.

Tại buổi sinh hoạt khoa học, thực tập sinh Evan trình bày tổng quan chương trình đào tạo Quản lý bệnh viện tại Pháp. Thông qua bài trình bày, các cán bộ bộ môn không chỉ được cung cấp các thông tin về chương trình đào tạo tổng thể giám đốc bệnh viện mà còn cùng chia sẻ, trao đổi về những thực tế tại Việt Nam, những điểm khác giữa chương trình của Pháp so với Việt Nam. Buổi sinh hoạt, ngoài cập nhật thông tin, còn giúp tăng cường sư hợp tác đào tạo giữa Bộ môn Tổ chức và Quản ý y tế nói riêng, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội nói chung với Đại học YTCC Renne – Pháp trong thời gian sắp tới.

Người viết bài: Nguyễn Thị Thu Hà, Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế.


 

bán đàn piano
mua đàn piano
grand piano
in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội