Thứ 5 29/06/2017 5:42 PM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại một số trạm y tế xã, phường thuộc 8 tỉnh Việt Nam năm 2015

Mục tiêu cụ thể:

  1. Mô tả thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại 32 trạm y tế xã, phường thuộc 8 tỉnh Việt Nam năm 2015;
  2. Mô tả kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố liên quan của các cán bộ y tế tại 32 trạm y tế xã, phường thuộc 8 tỉnh Việt Nam năm 2015

Người hướng dẫn: TS.BS. Lê Thị Thanh Xuân (Email: lethithanhxuan@hmu.edu.vn)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội