Thứ 4 21/06/2017 11:47 AM
Đăng bởi: Le Thi Thanh Xuan

Thực trạng stress nghề nghiệp của nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2016

Mục tiêu cụ thể

1. Xác định tỷ lệ stress nghề nghiệp của điều dưỡng khối lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2016.

2.    Mô tả một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ stress nghề nghiệp của điều dưỡng khối lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2016.

Người hướng dẫn: TS.Lê Thị Thanh Xuân (lethithanhxuan@hmu.edu.vn)

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội