Thứ 2 26/10/2015 7:44 AM

Lịch công tác tuần 44 BMDD

Lịch công tác tuần 44 BMDD

Thứ 2 19/10/2015 7:51 AM

Lịch công tác tuần 43 BMDD

Lịch công tác tuần 43 BMDD

Thứ 2 12/10/2015 8:56 AM

Đào tạo nâng cao năng lực quản lý bệnh viện cho cán bộ y tế địa phương

Trong chương trình đào tạo y tế liên tục của Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, từ ngày 21-25/9/2015, Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế đã có loạt bài giảng về “Quản lý bệnh viện”

Thứ 2 12/10/2015 7:39 AM

Lịch công tác tuần 42 BMDD

Lịch công tác tuần 42 BMDD

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội