Thứ 7 27/12/2014 3:49 PM

Nghiên cứu sức khoẻ tâm thần học sinh bằng thang SDQ tại hai trường trung học phổ thông ngoài công lập tại Hà nội

Sáng ngày 16/12/2014, tại phòng 503 tầng 5 nhà A7, Viện Đào tạo YHDP và YTCC đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Y học cho học viên Lê Thu Phương, Cao học 21 Y tế công cộng

Thứ 7 27/12/2014 3:23 PM

Đặc điểm dịch tễ học bệnh Dại ở người và một số yếu tố liên quan tại Hà nội năm 2003-2013

Ngày 26/12/2014, học viên Đặng Đình Huân, lớp CH21 Y học dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội đã bảo vệ thành công luận văn của mình

Thứ 2 15/12/2014 5:33 PM

Tình hình sức khoẻ tâm trí của sinh viên hệ Y học dự phòng trường Đại học Y Hà nội năm 2014

Sáng ngày 12/12/2014, tại Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Phòng 301, tầng 3 nhà B1, Viện ĐT YHDP và YTCC đã tổ chức bảo vệ đề tài cơ sở cho ThS. Trần Quỳnh Anh

Thứ 5 11/12/2014 2:00 PM

Buổi sinh hoạt khoa học liên Bộ môn Y đức & Y XHH và Bộ môn Dân số học

Sinh hoạt khoa học liên bộ môn Y đức & Y XHH và Bộ môn Dân số học. Chủ dề: Sức khỏe tâm thần.

Thứ 5 11/12/2014 11:03 AM

Hội nghị sức khỏe toàn cầu 2015

Hội nghị sức khỏe toàn cầu diễn ra tại Thái Lan từ ngày 26-31/1/2015.

Thứ 5 11/12/2014 9:46 AM

Lớp quản lý bệnh viện khóa 8 cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý bệnh viện

Lớp quản lý bệnh viện khóa 8 cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý bệnh viện

Thứ 4 10/12/2014 10:46 AM

Vi rút HIV ngày càng lành tính

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội