Thứ 5 05/10/2017 9:53 AM
Đăng bởi: Administrator

Kính mời tham dự Hội nghị liên 3 đơn vị với chủ đề 'Kết nối nghiên cứu và chính sách y tế”

Hội nghị liên 3 đơn vị giữa Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội và Viện chiến lược và chính sách y tế do Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng chủ trì tổ chức

 

Chương trình hội nghị khoa học

 

KẾT NỐI NGHIÊN CỨU VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

 

THỜI GIAN: 8:00~12:00 ngày 12/10/2017

ĐỊA ĐIỂM : Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • Bộ Y tế: Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế
 • Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Viện Chiến lược và Chính sách y tế,
 • Các Trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu trong nước liên quan lĩnh vực Hội thảo.
 • Một số trường Đại học nước ngoài tham gia các dự án nghiên cứu
 • Các Ban ngành, đơn vị liên quan: Ban tuyên giáo TW, Sở Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện...
 • Các tổ chức quốc tế và trong nước: UN, NGOs…
 • Các cơ quan truyền thông, báo chí...
 • Học viên, sinh viên và các đối tượng quan tâm khác    .

MỤC TIÊU

 • Chia sẻ kết quả các nghiên cứu tiêu biểu có ý nghĩa chính sách của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng- Trường đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng, Viện Chiến lược và Chính sách y tế và các đơn vị khác
 • Thảo luận về các hướng nghiên cứu phục vụ chính sách y tế
 • Tăng cường hợp tác giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách y tế và các nhà nghiên cứu.

 

 

 

PHIÊN TOÀN THỂ: KẾT NỐI NGHIÊN CỨU VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

ĐỊA ĐIỂM:

Giảng đường 12, nhà A3, Trường đại học Y Hà Nội.

NGÔN NGỮ:

Tiếng Anh và Tiếng Việt

CHỦ TỌA:

§  PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

§  PGS.TS. Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng

§  GS.TS. Bùi Thu Hà, Trường Đại học Y tế Công cộng

§  TS. Khương Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế

Thư ký: ThS. Lưu Ngọc Minh - Viện ĐT Y học dự phòng và YTCC

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

08:00-08:15

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

08:20-08:30

Giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

08:30-08:45

Phát biểu khai mạc:

PGS. TS Nguyễn Đức Hinh

08:45- 09:15

Hệ thống y tế: Thách thức, đổi mới và định hướng tương lai

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

Cục trưởng cục PC HIV/AIDS

Viện ĐT YHDP và YTCC

09:15- 9:50

Thảo luận của các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

PGS.TS Lê Thị Hương

GS.TS Bùi Thu Hà

PGS. TS. Nguyễn Đắc Phu – Cục YTDP;

PGS.TS Lương Ngọc Khuê

ThS. Nguyễn Trọng Khoa

TS Khương Anh Tuấn

9:50- 10:00

Giải lao và di chuyển tới các phiên theo chuyên đề

 

10:00- 12:00

 

Các phiên hội thảo theo chủ đề 1, 2, 3

 

12:00- 13:30

 

Ăn trưa

Tầng 6, nhà A7, Viện đào tạo YHDP và YTCC- Trường đại học Y Hà Nội.

 

 

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 1: BỆNH KHÔNG LÂY VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

Địa điểm: Hội trường 501 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Ngôn ngữ:  Tiếng Việt

Chủ tọa:

 • PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế
 • PGS.TS. Kim Bảo Giang, Phó Viện trưởng Viện YHDP và YTCC
 • PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng
 • TS. Khương Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Thư ký: ThS. Lưu Ngọc Minh – Viện đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

Bài 1

10:00- 10: 25

Dinh Dưỡng và Ung thư

ThS. Nguyễn Thùy Linh

Viện đào tạo YHDP và YTCC

Bài 2

10:25- 10:50

Kết quả tổng quan hệ thống về tính chi phí - hiệu quả của một số thuốc hóa trị ung thư tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Thu Hà – HUPH

Trường Đại học Y tế công cộng

Bài 3

10:50- 11:15

Năng lực chuyên môn cán bộ y tế đối với chăm sóc bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở

TS. Khương Anh Tuấn

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

11:15- 11:40

Thảo luận

PGS.TS. Kim Bảo Giang

PGS.TS. Hoàng Văn Minh

11:40- 11:45

Kết luận và bế mạc

PGS.TS. Kim Bảo Giang

PGS.TS. Hoàng Văn Minh

TS. Khương Anh Tuấn

12:00- 13:30

 

Ăn trưa

 

Tầng 6, nhà A7, Viện đào tạo YHDP và YTCC- Trường đại học Y Hà Nội.

 

 

 

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 2: BỆNH TRUYỀN NHIỄM, HIV/AIDS VÀ MỘT SỨC KHỎE

Địa điểm: Hội trường 503 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ tọa:

 • PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế
 • PTS. Lê Thị Hương, Viện đào tạo YHDP và YTCC
 • PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng cục PC HIV/AIDS

Thư ký: ThS. Trần Kim Thanh- Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

Bài 1

10:00- 10: 20

Tình hình thực hiện tiêm chủng tại tỉnh Hải Dương

PGS.TS. Đào Thị Minh An

Viện đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội

Bài 2

10:20- 10:40

Các nguyên nhân và xu hướng tử vong do lao tại Việt Nam

TS. Bùi Thị Tú Quyên – HUPH

Trường Đại học Y tế công cộng

 

Bài 3

10:40- 11:00

Nghiên cứu áp dụng One Health trong nghiên cứu đánh giá nguy cơ sức khỏe trong chuỗi giá trị chăn nuôi nông hộ

Ths. Đặng Xuân Sinh - HUPH

Trường Đại học Y tế công cộng

 

11:00-11:20

Điều trị HIV ngay sau xét nghiệm ở nhóm TCMT: Cơ hội và thách thức

PGS. TS. Lê Minh Giang

Viện đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội

11:20  11:50

Thảo luận

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long

PGS. TS. Lê Thị Hương

11:50- 12:00

Kết luận và bế mạc

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long

PGS. TS. Lê Thị Hương

12:00- 13:30

 

Ăn trưa

 

Tầng 6, nhà A7, Viện đào tạo YHDP và YTCC- Trường đại học Y Hà Nội.

 

 

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 3: BẠO LỰC SỨC KHỎE SINH SẢN TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA – XÃ HỘI

Địa điểm: Hội trường 12, nhà A3, Trường Đại học Y Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Chủ tọa:

 • PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh, Trường Đại học Y Hà nội
 • GS. Tine Gammeltoft ( Trường đại học Copenhagen)
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Viện Đào tạo YHDP và YTCC

Thư ký: ThS. Trần Tuyết Trinh và ThS. Nguyễn Hoàng Vân Hương, Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

Bài 1

9:50- 10: 05

 

Bạo lực từ sức khỏe sinh sản

Kết quả chính từ nghiên cứu của dự án PAVE tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Hoàng Thanh

Trường Đại học Y Hà Nội.

ThS. Trần Thơ Nhị

Viện đào tạo YHDP và YTCC

Bài 2

10:05- 10:20

Kết quả chính từ nghiên cứu của dự án PAVE tại Tanzania

Jane Januarius Rogathi

 

Bài 3

10:20- 10:35

Vai trò của mối quan hệ họ hàng trong việc tạo ra sự tổn thương đối với những phụ nữ bị bạo lực do chồng ở miền Bắc Việt Nam

GS. Tine Gameltoft

Bài 4

10:35- 10:50

Can thiệp thí điểm đối với những phụ nữ có dấu hiệu bị trầm cảm: phương pháp, kết quả và bài học kinh nghiệm

PGS. TS Nguyễn Thị Thúy Hạnh

ThS. Nguyễn Hoàng Vân Hương

10:50- 11:15

Những thách thức trong việc giải quyết bạo lực do chồng ở Tanzania

Minde Elizabeth Maro

11:15- 11:45

Thảo luận

GS. Tine Gameltoft

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh

PGS. TS Nguyễn Thị Thúy Hạnh

11:45- 12:00

Kết luận và bế mạc

GS. Tine Gammeltoft                

PGS. TS Nguyễn Thị Thúy Hạnh

12:00- 13:30

 

Ăn trưa

 

Tầng 6, nhà A7, Viện đào tạo YHDP và YTCC- Trường đại học Y Hà Nội.

 

 

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội