Thứ 6 10/07/2020 2:02 PM
Đăng bởi: Administrator

THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TẠI 6 TỈNH CỦA VIỆT NAM”

Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với CDC tại Việt Nam đang triển khai Dự án Đánh giá Hệ thống thông tin y tế tại 6 tỉnh của Việt Nam.

Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với CDC tại Việt Nam
đang triển khai Dự án Đánh giá Hệ thống thông tin y tế tại 6 tỉnh của Việt Nam. Mục
tiêu của dự án này nhằm đánh giá hệ thống thông tin y tế lưu trữ trong các hệ thống thông
tin y tế điện tử hiện đang được sử dụng hoặc đang được phát triển tại 6 tỉnh được hỗ trợ
của CDC Việt Nam, PEPFAR Việt Nam Nam bao gồm Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hải Phòng bằng công cụ đánh giá hệ
thống thông tin y tế của CDC. Đây là bộ công cụ đánh giá hệ thống thông tin y tế được
phát triển bởi các cơ quan PEPFAR bao gồm: CDC , USAID và DoD nhằm (1) thống kê
cơ sở vật chất của hệ thống thông tin y tế trong nước; (2) xây dựng mô hình thông tin bao
quát đáp ứng nhu cầu thông tin về HIV / AIDS / TB; (3) tiến hành phân tích các khoảng
trống trong các hệ thống hiện có; và (4) phát triển các kỹ thuật cơ bản, đáp ứng các tiêu
chuẩn về công nghệ và hệ thống cần thiết để hỗ trợ các nhu cầu thông tin của PEPFAR
trong việc hỗ trợ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến HIV một cách
hiệu quả, theo dõi và báo cáo ca bệnh HIV hiệu quả đáp ứng mục tiêu 95-95-95 bao gồm
cả hoạt động giám sát ca bệnh HIV
Chúng tôi tìm kiếm 01 các chuyên gia tư vấn để hỗ trợ thực hiện dự án này trong khoảng
thời gian từ ngày 13/7/2020 đến ngày 4/9/2020. Thời gian làm việc thực tế là 30 ngày
Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong file đính kèm. Các cá nhân quan tâm vui lòng
đăng ký và gửi CV về địa chỉ hoangthihaivan@hmu.edu.vn trước 17h ngày 13 tháng 7
năm 2020.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội