Thứ 5 31/10/2019 2:57 PM
Đăng bởi: Lê Hồng Phượng

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu tại Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng thông báo tuyển sinh liên tục các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu.

Thông tin chi tiết về các khóa đào tạo, xem tại đây

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội