Thứ 6 15/07/2011 12:00 AM

Viện Đào tạo YHDP và YTCC tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2010 - 2011

8h30 ngày 12/7/2011, Viện Đào tạo YHDP và YTCC tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2010 - 2011 và phương hướng năm 2011 - 2012.

Thứ 6 10/06/2011 12:00 AM

Ngày 10/06/11 tổ chức lễ kết nạp đảng cho quần chúng Trần Quỳnh Anh.

Ngày 10/06/11 tổ chức lễ kết nạp đảng cho quần chúng Trần Quỳnh Anh.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội