Thứ 4 22/02/2017 2:57 PM

Thư mời chào giá 'Thiết bị cho dự án Giảng dạy theo hướng phòng tránh sai sót y khoa'

Hanoi Medical University (HMU) would like to invite all potential suppliers to submit a tender to provide equipment for the project Training against medical errors (TAME)

Thứ 4 22/02/2017 1:49 PM

Hợp tác với Cục Vệ sinh an toàn lao động Hàn quốc về Sức khoẻ nghề nghiệp

Sâng ngày 21/2/2017 tại phòng họp 13.20, tầng 13, số 8 Tôn Thất Thuyết đã diễn ra cuộc họp giữa Cục An toàn vệ sinh lao động và Các cơ quan đối tác phía Việt nam (bao gồm Cục quản lý Môi trường Y tế, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng và trường Đại học Y Hà nội.

Thứ 3 21/02/2017 10:30 AM

Thông báo mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức thi Cao học năm 2017

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng trân trọng thông báo về việc mở lớp chứng chỉ Bổ sung kiến thức dự thi Cao học Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và Dinh dưỡng năm 2017

Thứ 5 09/02/2017 4:23 PM

Dự án Giảng dạy theo hướng phòng tránh sai sót y khoa

TÓM TẮT DỰ ÁN Tên dự án: Dự án Giảng dạy theo hướng phòng tránh sai sót y khoa Địa điểm thực hiện dự án: Trường Đại học Y Hà Nội Ngân sách: Eramus + (Uỷ ban Châu Âu) tài trợ Thành phần tham gia: Đại Học Y Dược - Đại Học Huế. Đồng tham gia vào dự án này là 9 trường Đại học của Liên minh Châu Âu (SGUL, MU, AUTH, KI), Ukraina (ZSMU, BSMU), Cộng hoà Kazakhstan, (KSMU, JSC AMU), và Đại học Y Hà Nội.

Thứ 5 09/02/2017 4:08 PM

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ dinh dưỡng tiết chế

Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Dinh dưỡng tiết chế”, thời gian 3 tháng do Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ:

Thứ 2 28/11/2016 3:23 PM

Khai giảng khóa Thạc sỹ Y tế công cộng bằng tiếng Anh của Trường Đại học Y Hà Nội và trao tặng Giáo sư danh dự

Ngày 23/11/2016, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa Thạc sỹ Y tế công cộng bằng tiếng Anh của Trường Đại học Y Hà Nội và trao tặng Giáo sư danh dự cho các chuyên gia nước ngoài

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội