Thứ 2 28/11/2016 3:23 PM

Khai giảng khóa Thạc sỹ Y tế công cộng bằng tiếng Anh của Trường Đại học Y Hà Nội và trao tặng Giáo sư danh dự

Ngày 23/11/2016, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa Thạc sỹ Y tế công cộng bằng tiếng Anh của Trường Đại học Y Hà Nội và trao tặng Giáo sư danh dự cho các chuyên gia nước ngoài

Thứ 6 18/11/2016 3:24 PM

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2016

Ngày 14/11/2016, Trường Đại học Y Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016 cho các giảng viên và giảng viên thỉnh giảng của Nhà trường được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2016.

Thứ 2 24/10/2016 10:55 AM

Hội thảo định hướng cho Sinh viên khoá Thạc sỹ Y tế công cộng bằng tiếng Anh

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng và Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức hội thảo định hướng cho Sinh viên khoá Thạc sỹ Y tế công cộng bằng tiếng Anh vào ngày 20 tháng 10 năm 2016

Thứ 5 15/09/2016 9:50 AM

Hội thảo với Chủ đề về Quản lý bệnh viện: Làm thế nào để thực hành tốt nhất

Nhân chuyến thăm của Đoàn Đại Biểu Úc, Trường Đại học Y Hà Nội có phối hợp với Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng tổ chức buổi hội thảo khoa học về Quản lý Bệnh viện

Thứ 4 14/09/2016 3:22 PM

Giảng viên Hoàng Thị Hải Vân, Bộ môn Thống kê Tin học Y học bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin chúc mừng ThS.Hoàng Thị Hải Vân, Bộ môn Thống kê Tin học Y học đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội

Thứ 6 19/08/2016 12:38 PM

Tổng kết năm học 2015 - 2016

Ngày 15/8/2015, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng tổ chức Lễ tổng kết công tác năm học 2015 - 2016

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội