Thứ 3 16/01/2018 2:35 PM
Đăng bởi: Administrator

Trao đổi hợp tác với Đại học Minnesota

Chiều ngày 12/1/2018, lãnh đạo Viện đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng đã tiếp đoàn chuyên gia của Đại học Minesota (Hoa Kỳ), cùng bàn luận về phương hướng hợp tác trong tương lai.

Đoàn chuyên gia của Đại học Minnesota Hoa Kỳ, đứng đầu là GS. TS. Bruce H.Alexander, trưởng khoa Khoa học Sức khoẻ Môi trường, Trường Đại học Y tế Công cộng, Đại học Minnesota. Nhóm chuyên gia đều là những giảng viên trong lĩnh vực y học dự phòng và y tế công cộng, đã có thời gian hợp tác, hỗ trợ giảng dạy tại Viện đào tạo YHDP và YTCC.

PGS.TS Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện đào tạo YHDP và YTCC, giới thiệu các bộ môn của Viện, với những chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng khi có những nghiên cứu chung có liên quan các bộ môn sẽ vẫn có sự hợp tác chặt chẽ. Phía đoàn chuyên gia từ Đại học Minnesota giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm.

Qua trao đổi, hai bên đã thống nhất trong tương lai sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác liên quan đến các vấn đề sức khoẻ môi trường (như độc chất, thiên tai, biến đổi khí hậu,…); các vấn đề dân số (dân số già, đô thị hoá,…); các vấn đề về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm; bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm; các chương trình tiêm chủng; chất lượng cuộc sống (các vấn đề về ô nhiễm, nước sạch, đời sống người dân sau thiên tai… ); bệnh liên quan đến nghề nghiệp (các chỉ dấu sinh học liên quan bệnh nghề nghiệp, nguy cơ phơi nhiễm hoá chất độc hại tại các làng nghề truyền thống,…);…

Theo PGS. TS Lê Thị Hương đây là những vấn đề đáng quan tâm trong điều kiện phát triển của Việt Nam hiện nay, và mong muốn có những cơ hội hợp tác nghiên cứu và các dự án tài trợ từ những tổ chức NGO để hiện thực hoá các nghiên cứu này.

Viện đào tạo YHDP và YTCC có ưu thế về sự liên kết với các tổ chức, trung tâm y tế địa phương, và cũng đã có kinh nghiệm thực hiện nhiều nghiên cứu thực tế trong nước cũng như trong khu vực. Viện đào tạo YHDP và YTCC cũng đã có kinh nghiệm hợp tác với nhiều trường đại học lớn trên thế giới như Đại học Massachussett (Hoa Kỳ), Đại học Sydney (Australia).

PGS.TS Lê Thị Hương mong muốn Viện đào tạo YHDP và YTCC sẽ là nơi cung cấp thông tin để các chuyên gia từ Đại học Minesota tìm kiếm những cơ hội hợp tác cũng như nguồn tài trợ để thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực đã bàn luận.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội