Thứ 6 26/10/2018 10:10 AM

CÁC XU HƯỚNG, NHỮNG KHÁC BIỆT VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC SINH Ở VIỆT NAM: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2014

CÁC XU HƯỚNG, NHỮNG KHÁC BIỆT VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC SINH Ở VIỆT NAM: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2014

Thứ 6 26/10/2018 9:21 AM

Thích Ứng Với Già Hóa Dân Số Nhanh Ở Việt Nam: Con Đường Phía Trước'

Kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2018, nhằm kêu gọi xã hội có một cách nhìn nhận tích cực hơn về người cao tuổi ở Việt Nam, biến thách thức của già hóa dân số thành cơ hội và điều đó thể hiện rõ trong chủ đề ngày Quốc tế Người cao tuổi năm nay “Tôn vinh gương sáng người cao tuổi trong đấu tranh bảo vệ quyền con người”.

Thứ 2 11/12/2017 4:08 PM

Dự thảo Luật Dân số

Dự thảo Luật Dân số

Thứ 2 11/12/2017 4:04 PM

Tập trung giải quyết các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số

Một trong những quan điểm chỉ đạo của công tác dân số trong thời gian tới được nêu trong Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới là phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, nhất là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Để đạt mục tiêu đó, các ngành, các cấp cần có những giải pháp cụ thể và khả thi.

Thứ 2 13/11/2017 2:50 PM

Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2016

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 69/QĐ-TCTK ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành hàng năm nhằm thu thập các thông tin về dân số, biến động dân số (sinh, chết và di cư) cũng như thông tin cơ bản về tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai và sức khỏe sinh sản của phụ nữ 15-49 tuổi.

Thứ 4 01/11/2017 11:23 AM

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

NDĐT - Ngày 30-10, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017). Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Thứ 5 26/10/2017 1:39 PM

Phát động cuộc thi ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" năm 2017

Mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người trên 60 tuổi, tức trung bình cứ 1 giây có 2 người bước vào tuổi lục tuần. Số người cao tuổi (NCT) dự báo sẽ tăng từ 900 triệu người lên 2 tỷ vào năm 2050. Việt Nam là nước có tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Hiện tại, nước ta có khoảng 10,1 triệu NCT, tương đương khoảng 11%. Riêng số NCT từ 80 tuổi trở lên đã có 2 triệu người.

Thứ 5 26/10/2017 1:37 PM

Hội thảo Đề án sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2017-2020

Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh đã được triển khai tại 63/63 tỉnh/TP từ năm 2007. Các hoạt động của Chương trình sàng lọc giai đoạn 2011-2016 đã thu được kết quả quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dân số.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội