Thứ 2 24/04/2017 4:43 PM

Bộ môn Sức khoẻ môi trường giảng dạy cho đối tượng Thạc sỹ Y tế công cộng bằng tiếng Anh

Hiện tại, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội đang giảng dạy khóa học Thạc sĩ Y tế công cộng, định hướng Một sức khỏe bằng tiếng Anh. Đây là khóa học đầu tiên cho bậc sau đại học tại Việt Nam được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với sự có mặt của 8 học viên quốc tế và 12 học viên Việt Nam. Khóa học dưới sự tham gia của các giáo sư đầu ngành về Y tế công cộng trong và ngoài nước, trong mạng lưới Một sức khỏe trên thế giới.

Thứ 4 20/05/2015 9:27 AM

Thi vẽ tranh "BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Thứ 5 26/02/2015 3:11 PM

KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH LIÊN CẦU LỢN Ở NGƯỜI

Nguồn thông tin: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, 29/1/2015

Thứ 4 04/02/2015 8:58 AM

Đại hội chi bộ Sức khoẻ môi trường

Sáng ngày 3/2/2015, chi bộ Sức khoẻ môi trường đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2017

Thứ 7 27/12/2014 4:03 PM

Thực trạng kiến thức và thực hành về tăng huyết áp ở người trưởng thành tại hai xã thuộc huyện Quảng trạch tỉnh Quảng Bình năm 2013

Sáng ngày 26/12/2014, tại phòng 503 tầng 5 nhà A7, Viện Đào tạo YHDP và YTCC đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Y học cho học viên Trần Thị Mai Hoa, Cao học 21 Y tế công cộng

Thứ 7 27/12/2014 3:49 PM

Nghiên cứu sức khoẻ tâm thần học sinh bằng thang SDQ tại hai trường trung học phổ thông ngoài công lập tại Hà nội

Sáng ngày 16/12/2014, tại phòng 503 tầng 5 nhà A7, Viện Đào tạo YHDP và YTCC đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Y học cho học viên Lê Thu Phương, Cao học 21 Y tế công cộng

Thứ 7 27/12/2014 3:23 PM

Đặc điểm dịch tễ học bệnh Dại ở người và một số yếu tố liên quan tại Hà nội năm 2003-2013

Ngày 26/12/2014, học viên Đặng Đình Huân, lớp CH21 Y học dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội đã bảo vệ thành công luận văn của mình

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội