Thứ 5 29/06/2017 5:42 PM

Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại một số trạm y tế xã, phường thuộc 8 tỉnh Việt Nam năm 2015

Luận văn tốt nghiệp của ThS. Tô Thị Liên, chuyên ngành Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà nội, niên khoá 2015-2017

Thứ 5 29/06/2017 5:28 PM

Kiến thức, thái độ, thực hành về vắc xin cúm mùa và một số yếu tố liên quan của bác sĩ một số bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh năm 2015

Luận văn tốt nghiệp của ThS. Nguyễn Thị Ngân, chuyên ngành Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà nội, niên khoá 2015-2017

Thứ 4 21/06/2017 11:52 AM

Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2014

Luận văn tốt nghiệp của ThS. Lưu Văn Nghĩa, chuyên ngành Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà nội, niên khoá 2015-2017

Thứ 4 21/06/2017 11:51 AM

Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố Hà Nội năm 2015

Luận văn tốt nghiệp của ThS. Kiều Thị Nga, chuyên ngành Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà nội, niên khoá 2015-2017

Thứ 4 21/06/2017 11:50 AM

Nhu cầu sử dụng và một số điều kiện đáp ứng dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà của Bệnh viện Mắt trung ương năm 2016

Luận văn tốt nghiệp của ThS. Phạm Thị Kim Đức, chuyên ngành Quản lý Bệnh viện, Trường Đại học Y Hà nội, niên khoá 2015-2017

Thứ 4 21/06/2017 11:48 AM

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi đến khám và điều trị tại bệnh viện phổi trung ương từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2016

Khoá luận tốt nghiệp của BS. Ngô Thuỳ Nhung, Trường Đại học Y Hà nội, niên khoá 2011-2017

Thứ 4 21/06/2017 11:47 AM

Thực trạng stress nghề nghiệp của nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2016

Khoá luận tốt nghiệp của BS. Đặng Kim Oanh, Trường Đại học Y Hà nội, niên khoá 2011-2017

Thứ 4 21/06/2017 11:44 AM

Kiến thức thực hành về phản ứng sau tiêm chủng của cán bộ Y tế tại một số xã phường tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Khoá luận tốt nghiệp của BS. Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Trường Đại học Y Hà nội, niên khoá 2011-2017

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội