Thứ 2 06/02/2017 4:34 PM

Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành BS Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng

Thông tin về Chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành Bác sĩ Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng và Cử nhân Dinh dưỡng

Thứ 3 27/05/2014 2:53 PM

THÔNG TIN VỀ LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2013-2014

Thành phần: lãnh đạo Viện/Trường, phòng Đào tạo Viện, toàn thể GV Hội đồng chấm thi, GV hướng dẫn & sinh viên YTCC4, YHDP6.

Thứ 6 28/02/2014 3:52 PM

Lịch BS văn bằng 2 YHDP kỳ I/2014

Lịch BS văn bằng 2 YHDP kỳ I/2014

Thứ 5 27/02/2014 2:35 PM

Danh sách tổ, lớp liên thông BSYHDP tại Hà nội.2014

Danh sách tổ, lớp liên thông BS YHDP tại Hà Nội, năm 2014

Thứ 5 27/02/2014 2:02 PM

Lịch BSYHDP liên thông tại Hà Nội kỳ I/2014

Lịch giảng BSYHDP liên thông tại Hà Nội, kỳ I/2014

Thứ 3 14/01/2014 12:00 AM

Lịch Giảng YHDP Y1-Y6 học kỳ 2

Lịch giảng các đối tượng YHDP các năm từ Y1 tới Y6 học kỳ 2 năm học 2013-2014. Lịch học chi tiết.

Thứ 6 22/11/2013 3:13 PM

Thông báo tuyển sinh văn bằng hai hệ Bác sĩ Y học dự phòng

Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh văn bằng hai Bác sĩ Y học dự phòng.

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội