Thứ 3 27/05/2014 2:53 PM

Thông tin về lịch bảo vệ tốt nghiệp năm học 2013-2014

Thành phần: lãnh đạo Viện/Trường, phòng Đào tạo Viện, toàn thể GV Hội đồng chấm thi, GV hướng dẫn & sinh viên YTCC4, YHDP6.

Thứ 6 28/02/2014 3:52 PM

Lịch BS văn bằng 2 YHDP kỳ I/2014

Lịch BS văn bằng 2 YHDP kỳ I/2014

Thứ 5 27/02/2014 2:02 PM

Lịch BSYHDP liên thông tại Hà Nội kỳ I/2014

Lịch giảng BSYHDP liên thông tại Hà Nội, kỳ I/2014

Thứ 3 14/01/2014 12:00 AM

Lịch Giảng YHDP Y1-Y6 học kỳ 2

Lịch giảng các đối tượng YHDP các năm từ Y1 tới Y6 học kỳ 2 năm học 2013-2014. Lịch học chi tiết.

Chủ nhật 10/11/2013 3:00 AM

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 4

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 4

Thứ 7 09/11/2013 2:00 AM

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 3

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 3

Thứ 6 08/11/2013 1:00 AM

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân Y tế công cộng 2

Lịch giảng các môn học cho đối tượng Cử nhân y tế công cộng 2

Thứ 5 07/11/2013 12:00 AM

Lịch giảng YHDP của các bộ môn viện Đào tạo YHDP và YTCC

Lịch học các lớp YHDP Viện Đào tạo YHDP & YTCC

in bao đũa
vỏ đũa rẻ nhất hà nội